-Ενδιαφέροντα Links

Ενδιαφέροντα Links σχετικά με τον κλασικό χορό και όχι μόνο!!!

LinkDescription
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
http://www.sisxe.com  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
http://www.nationalopera.gr   Λυρική Σκηνή 
http://www.dancemagazine.com/  Dance magazine 
http://www.ballerinagallery.com/  Βάση δεδομένων για τις σημαντικότερες χορεύτριες  
http://www.yppo.gr/0/gindex.jsp  Υπουργείο Πολιτισμού 
http://www.yppo.gr/6/g6442.jsp  Ανώτερες (Επαγγελματικές) Σχολές χορού  
http://www.ksot.gr  Κρατική σχολή Ορχηστικής τέχνης 

http://www.yppo.gr/0/gfaq_details.jsp?obj_id=2250 


 

 

 

 

 

Εισαγωγικές εξετάσεις στις ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ( υπ.Πολ.) 01011955