Ρ-Μαθήτριες και μαθητές μας σε Ανώτερες σχολές χορού!


 
 
-Δανάη Ξενάκη  σπούδασε στην ανώτερη επαγγελματική σχολή
"ΡΑΛΛΟΥ ΜΑΝΟΥ"αποφοίτησε και απέκτησε το πτυχίο της το 2009.
 
-Ματίνα Κοκολάκη σπούδασε στην Κ.Σ.Ο.Τ. ( Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης) αποφοίτησε και απέκτησε το πτυχίο της το 2011.
  Εργάστηκε στην Ελβετία στην ομάδα του JAMES THIERRE:
THEATRE TABAC ROUGE.
 
-Κωνσταντίνα Κουτσαυτάκη σπούδασε στην ανώτερη επαγγελματική σχολή
 " ΛΙΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ" αποφοίτησε το 2012 και απέκτησε το πτυχίο της το 2013.
 
-Αικατερίνη Αρχοντάκη σπούδασε στην ανώτερη επαγγελματική σχολή
 " ΝΙΚΗ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ - ΜΠΑΚΑΛΗ"
  αποφοίτησε το 2012 και απέκτησε το πτυχίο της το 2013.
 
-Μαρία Πα'ί'ζη σπούδασε στην ανώτερη επαγγελματική σχολή "ΡΑΛΛΟΥ-ΜΑΝΟΥ"   
 αποφοίτησε και απέκτησε το πτυχίο της το 2014.
 
-Μυρτώ Χαριτάκη  σπούδασε στην ανώτερη επαγγελματική σχολή
 " ΝΙΚΗ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ - ΜΠΑΚΑΛΗ"αποφοίτησε και απέκτησε το πτυχίο της
   το 2014.
 
-Ιωάννης Αβετικιάν σπούδασε στην Κ.Σ.Ο.Τ.
( Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης).
 
-΄Αννα Όρλη σπούδασε  στην ανώτερη επαγγελματική σχολή
 " ΝΙΚΗ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ - ΜΠΑΚΑΛΗ"
 
-Ιωάννα Ζωγραφάκη σπούδασε στην ανώτερη επαγγελματική σχολή
 " ΝΙΚΗ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ - ΜΠΑΚΑΛΗ"
 
- Αθηνά Καγιαδάκη σπούδασε στην ανώτερη επαγγελματική σχολή
 "ΡΑΛΛΟΥ-ΜΑΝΟΥ"
 
-Αλκμήνη Τσέκου σπούδασε στην ανώτερη επαγγελματική σχολή
 "ΡΑΛΛΟΥ-ΜΑΝΟΥ"
 
-Μαρία Πασαδάκη σπούδασε στην ανώτερη επαγγελματική σχολή 
"ΡΑΛΛΟΥ-ΜΑΝΟΥ".
 
-Ραφαέλα Κουκουράκη τριτοετής στην ανώτερη επαγγελματική σχολή 
"ΡΑΛΛΟΥ-ΜΑΝΟΥ". 
-Μαρίνα Σασλή δευτεροετής στην ανώτερη επαγγελματική σχολή
"ΡΑΛΛΟΥ-ΜΑΝΟΥ".
-Βούλα Φωτάκη πρωτοετής στην ανώτερη επαγγελματική σχολή
"ΡΑΛΛΟΥ-ΜΑΝΟΥ".
 
 

01011955